Publicerad: 1 september 2017

Fråga och svar

Socialsekreterare

Det finns cirka 18 000 socialsekreterare som är anställda i kommuner. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 31 200 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 36 500 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot