Publicerad: 1 september 2017

Fråga och svar

Undersköterskor

nom kommunerna finns det cirka 113 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen.

I landstingen finns cirka 35 000 undersköterskor och de arbetar framför allt inom vård- och specialistavdelningar.

Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 24 700 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 27 000 kronor eller mer. Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen för obekväm arbetstid till 2 500 kr per månad.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2016

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot