Publicerad: 9 februari 2017

Fakta om avtalet för räddningstjänst i beredskap – RiB 17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsgivarförbundet Pacta och Brandmännnens Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Vision har förhandlat fram nya avtal för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Det är ett modernt avtal som kommer att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare.

Att underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap är nödvändigt. I en allt mer avfolkad glesbygd finns annars risken att kommuner annars kan få problem med att upprätthålla räddningstjänstberedskapen på vissa orter i glesbygden. Utanför de större tätorterna är ofta räddningstjänst i beredskap den enda blåljusverksamhet som finns.

Ersättning för beredskapsbrandmän i RiB 17

I RiB17 har prioriteringen varit att höja de fasta ersättningarna. SKL:s bedömning är att en omfördelning från rörliga till fasta ersättningar tjänar syftet att rekrytera fler brandmän. Det uppfattas som olägenhet att ligga i beredskap, att ständigt vara beredd på att rycka in.

Ändringarna i avtalet innebär flera förbättringar för arbetstagarna vad gäller ersättningar m.m. Det har förekommit en del kritik mot avtalet där det bland annat påstås att villkoren har blivit sämre, bland annat vad gäller OB-tillägg och semesterförmåner. Detta stämmer inte. Inga värden har tagits bort ur avtalet.

Däremot har vissa ersättningar och tillägg fördelats om, och därefter har avtalets totala värde också höjts väsentligt. Beredskapsbrandmännen får genom det nya avtalet mer betalt för beredskap, övning och larmutryckningar. Ett fåtal arbetstagare som enbart haft beredskap på helger kan komma att tappa viss ersättning på grund av att OB-tillägget för larmutryckning har fördelats om. För dessa personer gäller dock en övergångsregel där den eventuella förlusten kompenseras under en sexmånadersperiod.

OB-tillägg

Det har inte tagits bort någon ersättning för att rycka ut på obekväm tid. Parterna har istället uppmärksammat beredskapsbrandmännens synpunkter att det alltid – dygnet runt – är obekvämt att rycka ut. Av den anledningen får de i RiB17 dygnet runt 75 procent förhöjd ersättning första utryckningstimmen och 40 procent förhöjd ersättning samtliga påföljande timmar. Fler än 80 procent av utryckningarna är kortare än en timme och då får de ändå ersättning för hel timme, dygnet runt, sju dagar i veckan. För de som har stor övervikt av utryckning på kväll/natt/helg har en kompensationslösning tagits fram som innebär att de får ett extra tillägg under en sexmånadersperiod.

Semesterersättning

En förändring när det gäller semesterbestämmelsen har varit ett krav från BRFs sida under en lång tid. Parterna är överens om att utgångspunkten är att ingen ska ha beredskap under sin semester, då ska man vara ledig. Den nuvarande bestämmelsen i RiB16 är kontraproduktiv eftersom den högre ersättningen i vissa fall lockade arbetstagarna att vilja ta beredskap under sin semester från huvudarbetsgivaren. Den nya bestämmelsen syftar till att i större utsträckning eftersträva att man ska vara ledig även från beredskapsanställningen när man har semester. Parterna har istället satsat på att höja ersättningen generellt på sommaren så att alla som är inne under de veckorna får en högre ersättning.

Biltillägg

I det förra avtalet, RiB 15, kunde de som vid larm tog bilen till stationen få ett biltillägg på 300 kronor per beredskapsvecka förutsatt att man lokalt kommit överens om det. Avtalet innebar alltså inte någon ovillkorlig rätt till ersättningen. Ungefär hälften av alla beredskapsbrandmän använde detta tillägg. I det nya avtalet, RiB 17, har biltillägget tagits bort, men motsvarande avtalsvärde som fanns i bestämmelsen används istället till att höja beredskapsersättningen för ALLA beredskapsbrandmän.

Lokala kollektivavtal

Det nya avtalet är bindande och ger enbart möjlighet att teckna lokala överenskommelser där det särskilt anges. Det går exempelvis inte att komma överens lokalt om beredskapsersättningen eller larmersättningen. En förutsättning för att man ska kunna teckna lokala avtal är att det särskilt framgår i det centrala avtalet. Gör det inte det så kan man inte teckna lokala avtal. I den delen har det inte gjorts någon ändring. Det ser ut precis som tidigare.

Jämförelse av ersättning i RiB 15 och RiB 17

Då den slutliga ersättningsnivån för RiB 17 blir klar först efter avtalsrörelsen 2017 har vi i räkneexemplet nedan använt märket för 2016, det vill säga 2,2 procent.

RiB16 och RiB17 utgör en helhet och är två sammanhängande delar i det nya avtal som parterna tecknade under hösten. Att jämföra med RiB16 istället för RiB15 vore därför inte korrekt. Värdet på höjningarna i RiB16 är till stor del betalning för RiB17, det vill säga att arbetstagarna alltså har fått betalt redan nu för ändringar som kommer först i maj 2017.

Jörgen är beredskapsbrandman i Klövforsträsk. Ersättningsnivåerna är de som gäller för maj 2017. Jörgen har ett schema som beredskapsbrandman med beredskap dygnet runt var tredje vecka. Under beredskapsveckan får Jörgen i genomsnitt åka på två larm, ett på dagtid en vardag som vara i 2 timmar och ett larm under helgen som vara i 1 timme. En kväll i veckan, normalt under beredskapsveckan har Jörgen schemalagd övning. Övningen tar i genomsnitt 2,5 timmar vid varje tillfälle.


RiB 15RiB 17
Beredskap 168 h / 1 vecka4 006 kr4 384 kr
Övning 2,5 tim390 kr407,75 kr
Larm första tim, x 2478 kr570,85 kr
Larm följande tim156 kr228,40 kr
OB-tillägg första tim larm x 1119,50 kr0 kr
Totalt5 149,50 kr5 591 kr


Normalt fullgörs 17 beredskapsveckor per år á 168 timmar. För genomsnittlig beredskap, övning och larmutryckning enligt ovan innebär det för RiB 15 en total ersättning på 87 542 kronor. I RiB 17 ersätts motsvarande tjänstgöring med 95 047 kronor på ett år.

Förutsättningar som ändrar inkomsterna

  • IVPA-larm (i väntan på ambulans), ofta i avtal med landstingen ökar antalet larm.
  • Relativ närhet till större städer/heltidsstationer kan leda till att man vid större larm får rycka in och bemanna heltidsstationen.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot