Publicerad: 30 april 2019

Fråga och svar

Finns det tillägg för obekväm arbetstid?

Ja. I avtalet har parterna uppmärksammat beredskapsbrandmännens synpunkter att det alltid – dygnet runt – är obekvämt att rycka ut. Av den anledningen får beredskapsbrandmännen, dygnet runt, 175 procent av timlönen första utryckningstimmen och 140 procent av timlönen samtliga påföljande timmar. Från och med den 1 november 2020 höjs ersättningen för första timmen till 180 procent av timlönen.

Den absoluta majoriteten, drygt 80 procent, av utryckningarna är kortare än en timme och då får beredskapsbrandmännen ändå ersättning för hel timme. Den bestämmelsen gäller också dygnet runt, sju dagar i veckan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot