Publicerad: 30 april 2019

Fråga och svar

Hur bidrar det här avtalet till att locka fler att bli deltidsbrandmän?

De olika ersättningarna som gäller för beredskap och utryckning höjs, utöver en 2,3-procentig ökning av den grundläggande beredskapsersättningen. Det är ett bra avtal för deltidsbrandmännen på svensk arbetsmarknad.

Vi fortsätter också arbetet med ökad flexibilitet och pekar på hur viktigt det är att man kan kombinera sitt vanliga yrke med att vara deltidsbrandman, oavsett om man jobbar i privat eller kommunal sektor. Vi lägger också ännu större fokus på rekryteringsinsatser, eftersom vi alla vet att vi kommer behöva fortsätta locka fler deltidsbrandmän till våra räddningstjänster.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot