Publicerad: 30 april 2019

Fråga och svar

Ni förhandlar ju om ett avtal för särskilda händelser, som ett vanligt avtal inte täcker. Hur går det med de förhandlingarna?

Under 2018 blev det mycket tydligt för oss alla att våra avtal inte funkade tillräckligt bra i situationer utöver det normala: när beredskapsbrandmän reste genom Sverige för att hjälpa till att släcka bränder långt hemifrån, då restes många frågor som avtalen inte riktigt kunde möta.

Därför tog SKL initiativet i vintras att utforma ett avtal för krissituationer som ska kunna användas när de vanliga avtalen inte funkar. Vi börjar nu förhandla med samtliga fackliga organisationer om detta. Det gäller inte bara räddningstjänstavtal, utan hela den kommunala sektorn.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot