Publicerad: 25 april 2019

Fråga och svar

Läkare

Det finns cirka 33 000 läkare inom regionerna, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

Läkare med specialistkompetens

  • Specialistkompetenta läkare inom regionerna har en medianlön på 73 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 85 000 kronor eller mer.

Läkare utan specialistkompetens

  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 43 300 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 49 300 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot