Publicerad: 1 januari 2019

Fråga och svar

Läkare

Det finns cirka 32 000 läkare inom regionerna, vilket innebär att läkarna utgör en stor yrkesgrupp i den sektorn. Läkarna arbetar inom flera olika verksamheter och arbetsuppgifterna varierar. Som för andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner är lönesättningen för läkare individuell och differentierad. Löneläget varierar även mellan olika läkargrupper.

Läkare med specialistkompetens

  • Specialistkompetenta läkare inom regionerna har en medianlön på 71 700 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 83 000 kronor eller mer.

Läkare utan specialistkompetens

  • Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 42 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 48 700 kronor eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot