Publicerad: 25 april 2019

Fråga och svar

Lärare

Det finns cirka 191 000 lärare och förskollärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

Förskollärare

  • För förskollärare ligger medianlönen på 30 800. De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 35 400 kr i månaden.

Grundskollärare

  • Medianlönen för en grundskollärare är 35 000 kronor. De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 41 600 kr i månaden.

Gymnasielärare

  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 37 000 kr i månaden. Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 42 900 kr i månaden eller mer.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot