Publicerad: 1 januari 2019

Fråga och svar

Sjuksköterskor

Det finns cirka 73 000 sjuksköterskor inom regionerna, vilket innebär att sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen i denna del av sektorn. Sjuksköterskorna arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och landsting, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

Allmänsjuksköterskor

  • Allmänsjuksköterskor inom landstingen har en medianlön på 29 900 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 35 400 kronor eller mer.

Distriktssköterskor

  • Distriktssköterskor har en medianlön på 34 700 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 37 500 kronor eller mer.

Intensivvårdssjuksköterskor

  • Intensivvårdssjuksköterskor har en medianlön på 36 100 kronor, de bäst betalda har en lön på 40 900 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan har också många sjuksköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis har en intensivvårdssjuksköterska med tillägg för obekväm arbetstid en genomsnittlig ersättning på 3 100 kronor i månaden.

Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom landstingen (även regionerna ingår). Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika regioner, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser inom respektive region.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot