Publicerad: 25 april 2019

Fråga och svar

Sjuksköterskor

Det finns cirka 84 000 sjuksköterskor inom kommuner och regioner. Av dessa är 68 000 sjuksköterskor i regioner och 16 000 i kommuner. Sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen inom regionerna. Sjuksköterskor arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

Allmänsjuksköterskor

  • Allmänsjuksköterskor inom regionerna har en medianlön på 30 500 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 36 400 kronor eller mer.

Distriktssköterskor

  • Distriktssköterskor har en medianlön på 35 800 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 38 600 kronor eller mer.

Intensivvårdssjuksköterskor

  • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 37 200 kronor, de bäst betalda har en lön på 42 300 kronor eller mer.

Skolsköterskor

  • Skolsköterskor har en medianlön på 36 500, de bäst betalda har lön på 40 200 eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan, har också många sjuksköterskor rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis får en intensivvårdssjuksköterska som har rörliga ersättningar i genomsnitt 3 300 kronor i månaden. Merparten av detta utgörs av tillägg för obekväm arbetstid.

Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom regioner respektive kommuner. Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika arbetsgivare, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser hos respektive arbetsgivare.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot