Publicerad: 25 april 2019

Fråga och svar

Socialsekreterare

Det finns cirka 25 000 socialsekreterare som är anställda i kommunerna. De allra flesta socialsekreterare är utbildade socionomer eller har annan högskoleutbildning inom vanligtvis psykologi, sociologi och pedagogik. Arbetsuppgifterna sträcker sig över en stor bredd med det huvudsakliga uppdraget att hjälpa barn och vuxna som kan behöva stöd, såväl ekonomiskt som terapeutiskt. Många socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten med bland annat förebyggande verksamhet, adoptionsfrågor, familjerätt, missbruksvård, försörjningsstöd.

  • Medianlönen för en socialsekreterare som inte har en ledande befattning är 33 400 kronor. De 10 procent av socialsekreterarna som är bäst betalda har en lön på 38 700 kronor eller mer.

Arbetsidentifikation kommuner och regioner (AID) reviderades i februari 2018. Bland annat förändrades redovisningen av socialsekreterare. Detta gör att antalet socialsekreterare inte är helt jämförbart med föregående år.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot