Publicerad: 1 januari 2019

Fråga och svar

Undersköterskor

Inom kommunerna finns det cirka 113 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 36 000 undersköterskor och de arbetar framför allt inom vård- och specialistavdelningar.

  • Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 25 300 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 27 800 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor tillägg för obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen för obekväm arbetstid till 2 400 kronor per månad.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2017.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot