Publicerad: 25 april 2019

Fråga och svar

Undersköterskor och skötare

Inom kommunerna finns det cirka 109 000 undersköterskor och skötare varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 48 000 undersköterskor och skötare, de arbetar framför allt inom vård- och specialistavdelningar.

  • Undersköterskor inom kommunernas äldreomsorg har en medianlön på 25 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 28 400 kronor eller mer.
  • Undersköterskor och skötare inom regionerna har en medianlön på 26 000 kr där de bäst betalda har en lön på 29 000 kr eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor och skötare rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kr per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 3 000 kr. Merparten av detta utgörs av ersättning för obekväm arbetstid.

Källa: SKL, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot