Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Är det ett helt nytt avtal?

Nej, överenskommelsen bygger vidare på det avtal, HÖK 12, som SKL och lärarorganisationerna tecknade 2012 och innehåller i sak inga större förändringar. Det som är nytt är att parterna är överens om att tillsammans och var för sig stimulera lokala företrädare att målmedvetet arbeta för en förbättrad resultatutveckling i alla skolformer och förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot