Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Hur många och vilka grupper omfattas av avtalet?

Förra året, 2014, var det ungefär 211 000 som omfattades. Grupperna som ingår är:

 • Lärare grundskola,
 • gymnasielärare,
 • lärare på folkhögskolor,
 • speciallärare,
 • specialpedagoger,
 • SFI-lärare,
 • förskollärare,
 • fritidspedagoger,
 • modersmålslärare,
 • studie- och yrkesvägledare
 • samt lärare i kulturskola.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot