Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad är det nya?

Parterna har i förhandlingarna enats om att man enskilt och gemensamt ska stimulera lokala företrädare att målmedvetet arbeta för en förbättrad resultatutveckling i alla skolformer och förstärka attraktiviteten och förutsättningarna för läraryrket. Detta genom att tillsammans:

  • Arbeta för utveckling av karriärstegsreformen.
  • Se över introduktionsperiod och mentorskap för nyutexaminerade lärare.
  • Arbeta för att nyanlända barn och elever får sina rättigheter och behov tillgodosedda.
  • Att nyanlända lärares kompetens tas tillvara bland annat inom ramen för det pågående arbetet med snabbspår.
  • Arbeta för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, bland annat genom ett nytt stödmaterial anpassat för skolans verksamhet.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot