Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad är karriärstegsreformen?

Reformen om karriärsteg för lärare infördes den 1 juli 2013. Den innebär att staten skjuter till medel för att höja särskilt yrkesskickliga lärares löner. Det sker i form av ett riktat statsbidrag till de skolhuvudmän som väljer att inrätta särskilda karriärtjänster.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot