Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad står det i avtalet om att underlätta för nyanlända lärare?

Parterna avser att fullfölja det arbete som påbörjats inom ramen för det så kallade snabbspåret för nyanlända, och vid behov teckna avtal och genomföra andra insatser som bidrar till att nyanlända som är eller vill bli lärare får möjlighet att så snabbt som möjligt bli behöriga lärare. Parterna är också inställda på att medverka till att nyanlända barn och elever får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Parterna anpassar sin tidplan utifrån de förutsättningar som ges av regeringen och andra myndigheter.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot