Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad står det i avtalet om karriärstegsreformen?

Parterna avser med anledning av behovet av kvalitetssäkring och utveckling av karriärstegsreformen att vidta egna åtgärder liksom föreslå utvecklingsområden för lagstiftningen. Den gemensamma analysen ska vara klar vid årsskiftet.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot