Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Använder kommuner och landsting individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?

Kommuner och landsting har arbetat med individuell lönesättning under många år och på det stora hela så fungerar arbetet väl. Eftersom det lönepolitiska arbetet är ett krävande uppdrag behöver kommuner och landsting fortsätta att utveckla processen.

För att bra arbetsresultat ska märkas i lönekuvertet måste både arbetsgivare och fack ta ansvar för att fortsätta utveckla lönebildningen. Detta förutsätter både modiga chefer och framsynta fackliga företrädare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot