Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Använder kommuner och regioner individuell lönesättning som ett strategiskt verktyg i sin arbetsgivarpolitik?

Kommuner och regioner har arbetat med individuell lönesättning under många år och på det stora hela så fungerar arbetet väl. Eftersom det lönepolitiska arbetet är ett krävande uppdrag behöver kommuner och regioner fortsätta att utveckla processen.

För att bra arbetsresultat ska märkas i lönekuvertet måste både arbetsgivare och fack ta ansvar för att fortsätta utveckla lönebildningen. Detta förutsätter både modiga chefer och framsynta fackliga företrädare.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot