Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad betyder lokal lönebildning?

De löneavtal som SKL tecknar med de centrala fackliga organisationerna ger varje kommun och landsting möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter utifrån de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som råder hos respektive arbetsgivare.

Löneavtalen innehåller i minsta möjliga utsträckning individuellt garanterade löneökningar eller angivna lönenivåer. Varje landsting och varje kommun tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot