Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vad innebär individuell lön för medarbetaren?

Vi vet att medarbetare vill ha möjlighet att påverka sin lön. Därför ska lönen hanteras utifrån den enskilda verksamhetens behov och i samtal mellan medarbetaren och chefen.

Det är i samtalet mellan chef och medarbetare om målen i verksamheten, arbetsresultat och lön, som förutsättningar skapas för att utveckla verksamheten. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot