Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Varför tycker SKL att det är viktigt att lönerna sätts lokalt?

Olika kommuner och regioner har olika förutsättningar. Centrala avtal måste därför ge utrymme för att hantera olikheterna hos olika arbetsgivare.

Det är varje enskild arbetsgivare som bäst avgör vilket ekonomiskt utrymme som finns för löneökningar och hur det utrymmet ska fördelas mellan verksamheter, yrkesgrupper och medarbetare för att nå en bättre verksamhet.

Det är av stor betydelse för kvalitén i verksamheten att kommuner och regioner kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Lokal lönebildning är en viktig förutsättning för det.

Hos en arbetsgivare som jobbar med individuell lönesättning, ges också den enskilde medarbetaren möjlighet att påverka sin egen lön genom sitt bidrag till verksamhetens måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Kopplingen mellan arbetsresultat och lön ska vara tydlig.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot