Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Samarbetar ni med andra arbetsgivarorganisationer?

Vi har inget organiserat samarbete med till exempel Svenskt Näringsliv eller Arbetsgivarverket, men som de största representanterna för arbetsgivarna i Sverige har vi självklart vissa gemensamma intressen i en avtalsrörelse.

Vi är till exempel överens om att det måste vara den konkurrensutsatta industrin som ska vara lönenormerande samt att vi måste utveckla den lokala lönebildningen.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot