Publicerad: 3 oktober 2019

Fråga och svar

Vilken roll har SKL som arbetsgivarorganisation?

SKL arbetar, genom sin styrelse, på uppdrag av medlemmarna; kommunerna och regionerna i Sverige.

SKL:s uppdrag är att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och regioner i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området. En attraktiv arbetsgivare i kommuner och regioner måste ha goda anställningsvillkor, motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens.

SKL:s arbete ska ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för att möta dessa utmaningar och nå målen med verksamheten och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten och förbättra välfärden.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot