Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilken roll har SKL som arbetsgivarorganisation?

SKL arbetar, genom sin styrelse, på uppdrag av medlemmarna; kommunerna, landstingen och regionerna i Sverige.

SKL:s uppdrag är att teckna centrala kollektivavtal, att stärka kommuner och landsting i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området. En attraktiv arbetsgivare i kommuner och landsting måste ha goda anställningsvillkor, motivera och ta tillvara medarbetarnas kompetens.

SKL:s arbete ska ge kommuner och landsting bättre förutsättningar för att möta dessa utmaningar och nå målen med verksamheten och på så sätt öka kvaliteten i verksamheten och förbättra välfärden.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot