Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Vilket är SKL:s uppdrag i avtalsrörelsen?

I rollen som nationell arbetsgivarorganisation ska SKL teckna centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Det övergripande målet är att trygga arbetsfreden genom att teckna avtal som både tar hänsyn till landstingens, regionernas och kommunernas ekonomiska ramar och de samhällsekonomiska ramarna.

SKL ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot