Publicerad: 3 oktober 2019

Fråga och svar

Vilket är SKL:s uppdrag i avtalsrörelsen?

I rollen som nationell arbetsgivarorganisation ska SKL teckna centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Det övergripande målet är att trygga arbetsfreden genom att teckna avtal som både tar hänsyn till regionernas och kommunernas ekonomiska ramar och de samhällsekonomiska ramarna.

SKL ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot