Publicerad: 19 januari 2018

Fråga och svar

Hur ser SKL på tidsbegränsade kontra tillsvidareanställningar?

Kommuner och landsting har ett framtida rekryteringsbehov inom vården, skolan och omsorgen och för att kunna möta denna utmaning krävs attraktiva anställningar. En viktig del i detta är att kunna erbjuda tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning borgar för långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna. Detta har även betydelse för den anställde, bland annat i termer av trygghet.

Tidsbegränsade anställningar ska inte överutnyttjas eller användas slentrianmässigt. Det bör användas i så lite utsträckning som möjligt.

Men det är inte möjligt att klara all bemanning utan tidsbegränsat anställda. Dessa behövs vid tillfällig frånvaro eller tillfälligt ökade behov för att klara av verksamheten.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot