Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Kritiker menar att många arbetsgivare överutnyttjar tidsbegränsade anställningar, stämmer det?

Våra analyser tyder på att så inte är fallet i kommuner och regioner. Självklart vill arbetsgivarna i största möjliga mån erbjuda tillsvidareanställningar till de medarbetare som önskar sådana. Långsiktighet och kontinuitet är viktigt för både medarbetare och verksamhet.

I debatten hävdas ibland att varaktiga visstidsanställningar är ett problem, och att kommunala arbetsgivare ”staplar” tidsbegränsade anställningar på varandra. En studie visar att det inte stämmer. Av de knappt 40 000 som nyanställdes med månadslön på en tidsbegränsad anställning 2011 hade drygt hälften fått fast anställning tre år senare. Bara några få procent var kvar i en tidsbegränsad anställning. Det visar att en tillfällig anställning kan vara en väldigt bra väg till ett varaktigt jobb.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot