Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Varför finns det personer som har en fortsatt tidsbegränsad anställning efter tre år, trots att avtalen säger att det inte får förekomma?

Det är bara några få procent som är kvar i en tidsbegränsad anställning efter tre år. I denna grupp ingår personer som tackar nej till fast jobb – de kanske vill fortsätta arbeta extra vid sidan av studier eller annat jobb. Det kan också finnas anställda som inte uppfyller kraven för en fast anställning, till exempel obehöriga lärare och läkare som genomför AT eller ST-utbildning.

Det är inte heller säkert att de som är fortsatt tidsbegränsat anställda efter tre år, har varit anställda hos arbetsgivaren under hela perioden och uppfyller kraven för att bli ”konverterad”. Några kan under perioden ha haft andra anställningar eller studerat emellan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot