Publicerad: 8 december 2017

Fråga och svar

Varför minskar inte visstiderna?

Andelen tidsbegränsat anställda med månadslön har ökat något mellan 2009 och 2014, från sju till nio procent.

Ett skäl är att sjukfrånvaron i kommuner och landsting har ökat de senaste åren, precis som på övriga arbetsmarknaden. Då ökar också behovet av vikarier.

Ett skäl är ökad personalomsättning i kommuner och landsting, bland annat till följd av fler pensionsavgångar. Det leder till en ökad andel visstidsanställda eftersom många tillsvidareanställda som slutar söker tjänstledigt, då de kanske har en provanställning hos en annan anställd eller studerar. Ersättare får då ofta inledningsvis en tidsbegränsad anställning. Det är också vanligt att de som lämnar en tillsvidareanställning och går i pension fortsätter arbeta ”på timmar”.

Det senaste årets stora flyktingmottagning ökar arbetsbelastningen i många välfärdsverksamheter och det finns mycket som talar för att de tidsbegränsade anställningarna kommer att öka framöver.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot