Publicerad: 23 mars 2017

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK

Övriga lönekollektivavtal och avtal om allmänna anställningsvillkor vid sidan av huvudöverenskommelsen (HÖK). Samtliga avtal är centrala överenskommelser som innehåller en rekommendation om lokalt kollektivavtal (LOK).

BEA - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, 2016

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA, 2016, som är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen gäller för anställning av arbetstagare som anvisats för skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA).

BEA 2016 gäller även för arbetstagare som anställs för arbete som inte är budgeterat inom arbetsgivarens verksamhet i syfte att minska arbetslösheten, alternativt för arbete inom ordinarie verksamhet och budget efter lokal överenskommelse.

BEA 2016 gäller vidare för de som anställs för arbete enligt lagen om gymnasial lärlingsanställning. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Nu gällande avtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet

BEA, i lydelse 2016-05-01 (PDF, nytt fönster)

Nu gällande avtal tecknat med Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och AkademikerAlliansen

BEA, i lydelse 2016-10-01 (PDF, nytt fönster)

BEA 06 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA 06, är tecknat med Lärarnas samverkansråd och Sveriges läkarförbund.

BEA 06 (PDF, nytt fönster)

BAL 16 - Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL 16, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen.

BAL 16 är ett yrkesintroduktionsavtal och syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BAL 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

BAL 16, i lydelse 2016-05-01 (PDF, nytt fönster)

Förteckning över förslag till utbildnings- och introduktionsområden vid arbetslivsintroduktionsanställning (PDF, nytt fönster)

BAL 16 med Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet) och AkademikerAlliansen

Innehållet i överenskommelsen är i huvudsak detsamma som BAL 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet men med anpassat tillämpningsområde och lönebestämmelse samt justeringar i Centrala parters syn.

BAL 16, i lydelse 2016-10-01 (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet.

Avtalet är, under vissa förutsättningar, tillämplig för anställning av arbetstagare som uppfyller förutsättningarna för traineejobb enligt förordningen om särskilt anställningsstöd.

Avtalet är kopplat till BAL 16 med Svenska Kommunalarbetareförbundet och reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb (PDF, nytt fönster)

BUI 16 - Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI 16, är tecknat med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Avtalet är ett yrkesintroduktionsavtal som är tillämpligt för de som har fullföljt vård- och omsorgsutbildning men saknar relevant yrkeserfarenhet.

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för arbetstagare som omfattas av avtalet.

BUI 16 (PDF, nytt fönster)

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning (PDF, nytt fönster)

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, Studentmedarbetaravtalet

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, studentmedarbetaravtalet, är tecknat med AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet är tillämpligt vid anställning av personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning under terminstid. Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

Studentmedarbetaravtal

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget

Överenskommelse om praktikanställning, Tekniksprånget, är tecknat med AkademikerAlliansen samt Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet syftar till att motivera personer som fullföljt det gymnasiala teknik- eller naturvetenskapliga programmet eller motsvarande att påbörja ingenjörs- eller naturvetenskapliga studier genom att erbjuda praktikanställning.

Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet.

Överenskommelse om praktikanställning Tekniksprånget (PDF, nytt fönster)

PAN 16 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Kollektivavtalet PAN gäller för anställning som personlig assistent í de fall dessa inte uppfyller kraven som ställts upp för att HÖK ska vara tillämpligt. PAN gäller också för anhörigvårdare.

PAN 16 (PDF, nytt fönster)

RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet RiB 15 gäller för personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare.

Normalt fullgörs beredskap var fjärde vecka med krav på en viss inställelsetid. Avtalet reglerar ersättning för beredskapstjänstgöringen samt ersättning vid utryckning, övning, materielvård med mera.

RiB (16,17) Överenskommelse med BRF (PDF, nytt fönster)

RiB (16,17) Överenskommelse med Kommunal (PDF, nytt fönster)

RiB Tillägg och ändringar Kommunal (PDF, nytt fönster)

RiB (16,17) Överenskommelse med Vision (PDF, nytt fönster)

RiB Tillägg och ändringar Vision (PDF, nytt fönster)

RiB (16,17) Bilaga 1 (PDF, nytt fönster)

RiB (16,17) Bilaga 2 (PDF, nytt fönster)

RiB 15 Överenskommelse med Brandmännens riksförbund (PDF, nytt fönster)

RiB 15 Överenskommelse Förhandlingsprotokoll Vision 150916 (PDF, nytt fönster)

RiB 15 Svenska Kommunalarbetareförbundet, preliminärt (PDF, nytt fönster)

RiB 15 Bilaga 1 Svenska Kommunalarbetareförbundet, preliminärt (PDF, nytt fönster)

ÖLA 16 - SEKO, Fastighets, Transport

Tecknas av arbetsgivarförbundet Pacta. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med mera.

SEKO (PDF, nytt fönster)

Fastighets (PDF, nytt fönster)

Transport (PDF, nytt fönster)

Förhandlingsordningsavtal

Förhandlingsordningsavtal (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot