Publicerad: 1 december 2017

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, Studentmedarbetaravtalet

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare, studentmedarbetaravtalet, är tecknat med AkademikerAlliansen och Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet).

Avtalet är tillämpligt vid anställning av personer som studerar vid universitet, högskola eller eftergymnasial utbildning under terminstid.  Avtalet reglerar de anställningsvillkor, inklusive lönesättning, som gäller för de arbetstagare som omfattas av avtalet. 

Studentmedarbetaravtal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot