Publicerad: 21 december 2017

RiB - Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap

Kollektivavtalet RiB 15 gäller för personal inom räddningstjänsten som är anställda enbart för beredskapstjänstgöring. Det betyder att arbetstagaren vid sidan av anställning vid räddningstjänsten har en huvudanställning hos en annan arbetsgivare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot