Publicerad: 1 december 2017

Kommunalt Avtal om Förhandlingsordning – KAF 00

Gäller mellan de avtalsslutande centrala parterna och innehåller
bestämmelser om samsyn, tidplan och medling vid
avtalsrörelseförhandlingar. En allmän utgångspunkt är att berörda parter
ska träffa ny överenskommelse om lön- och allmänna anställningsvillkor
m.m. innan de föregående löpt ut. Dessa förhandlingar ska i största
möjliga utsträckning ske med undvikande av stridsåtgärder.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot