Publicerad: 4 maj 2015

Kommunalt huvudavtal – KHA

Avtalet kompletterar MBL:s förhandlingsregler om handläggning av tvister, stridsåtgärder.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot