Publicerad: 1 december 2017

Kommunalt huvudavtal – KHA

Avtalet kompletterar MBL:s förhandlingsregler om handläggning av tvister, stridsåtgärder.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot