Publicerad: 1 december 2017

Omställningsavtalet KOM - KL

Omställningsavtalet KOM-KL trädde i kraft den 1 januari 2012 och ersatte då AGF-KL. Parterna enades under hösten 2016 om ändringar och tillägg i avtalet. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2017. Omställningsavtalet ger anställda i kommuner, landsting och Pactaföretag aktivt omställningsarbete och ekonomiska förmåner. Omställningsfonden ansvarar bland annat för det aktiva omställningsarbetet.

SKL/Pacta har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård om att under en treårig försöksperiod (2017-2019) införa medel för tidig lokal omställning (TLO-KL). Bilagorna 7 och 8 till KOM-KL reglerar under försöksperioden hanteringen av TLO-KL.

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling, och därmed ökad anställningsbarhet, medan arbetsgivarna får ökade förutsättningar att möta det stora rekryteringsbehov som finns i välfärden.

Genom individuella, aktiva omställningsåtgärder som sätts in i tidigt skede kan arbetsgivare i större utsträckning förebygga arbetsbristsituationer.

KOM-KL giltigt från 2017-01-01 (PDF, nytt fönster)

KOM-KL giltigt till 2016-12-31 (PDF, nytt fönster)

Fördjupad information om KOM-KL och TLO-KL, Omställningsfonden

Fakta om nya regler för tidig lokal omställning

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot