Publicerad: 12 september 2018

Fråga och svar

Vilka är parter i det nya samverkansavtalet?

Det nya avtalet är tecknat mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet (Akademikerförbundet SSR, Vision, Ledarna och Teaterförbundet), Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) respektive Läkare (Sveriges läkarförbund), Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen (17 Sacoanslutna förbund).

Avtalet gäller mellan centrala parter. Lokala parter kan teckna ett lokalt samverkansavtal och då utgör det centrala avtalet en grund.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot