Publicerad: 10 december 2018

Fråga och svar

Vilka frågor ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan?

Parterna har inte gjort någon uppdelning avseende vilken typ av frågor som ska hanteras på de olika nivåerna i samverkan. Däremot har det slagits fast att frågor som typiskt sett skulle ha förhandlats enligt MBL ska tas upp i samverkansgrupp eftersom det är där som de fackliga organisationerna finns representerade.

Lokala parter kan komma överens om en annan ordning än den ovan beskrivna. Det kan exempelvis handla om att man vill hantera vissa frågor på annan nivå i samverkanssystemet, exempelvis på APT. Chefen kan då fatta beslut efter samverkan på APT-nivå.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot