Publicerad: 1 december 2017

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn – SHA

Gäller hela den offentliga sektorn. Regler om att till särskild nämnd
kunna hänskjuta frågor, huruvida ett avtal skulle kränka den politiska
demokratin.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot