Publicerad: 1 december 2017

Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn – SHA

Gäller hela den offentliga sektorn. Regler om att till särskild nämnd
kunna hänskjuta frågor, huruvida ett avtal skulle kränka den politiska
demokratin.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot