Publicerad: 1 december 2017

Pensionsavtal förtroendevalda

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (PDF, nytt fönster)

Kommentar till Förslag till förtroendevaldas omställning och pension (PDF, nytt fönster)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda – PBF

Förslag till pensionsbestämmelser för förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner.

PBF kommuner (PDF, nytt fönster)

PBF landsting och regioner (PDF, nytt fönster)

PBF reglementet är en modell som kommuner och landsting kan välja att använda om respektive fullmäktigeförsamling väljer att göra det. Det blir då ett avtal mellan den förtroendevalde och dess kommun eller landsting.

Det är inte ett avtal som förhandlas mellan SKL och förtroendevalda, eller mellan SKL och kommuner eller landsting. Det är inte tvingande och kan förändras lokalt om fullmäktige väljer detta.

PBF reglementet uppdaterades senast 2001 (för att kunna träda i kraft 2003).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot