Publicerad: 1 december 2017

Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension - AKAP-KL

AKAP-KL träder i kraft 2014-01-01 och är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. Avtalet gäller arbetstagare som är födda 1986 och senare samt arbetstagare som överenskommit om övergång från KAP-KL.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot