Publicerad: 1 december 2017

Kollektiv Avtalad Pension – KAP-KL

KAP-KL är ett gemensamt pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner och arbetsgivarförbundet Pacta. KAP-KL trädde i kraft 2006-01-01 och ersatte de tidigare kommunala pensionsavtalen PFA 98 respektive PFA 01. KAP-KL gäller för arbetstagare som är födda 1985 och tidigare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot