Publicerad: 2 mars 2018

Råd och stöd kollektivavtal

SKL:s förhandlare ger rådgivning och stöd till personal- och förhandlingschefer i kommuner, landsting och regioner.

Frågor och svar om kollektivavtal

Vi ger rådgivning inom

  • Anställningsvillkor
  • Lönebildning
  • Ledighetslagstiftning
  • Pensionsavtal
  • Avtalsförsäkringar
  • Rådgivning i anslutning till lokala tvisteförhandlingar
  • Socialförsäkringslagstiftning

Kontakt

I din roll som personal- eller förhandlingschef kan du kontakta SKL:s förhandlare.

Kontaktformulär

Anmäl ärende via formulär

Telefon

08-452 75 10
Telefontid: måndag-fredag kl. 9-12.

I pågående ärenden hänvisas i första hand till ansvarig handläggare.

Frågor om arbetsrättslig lagstiftning

För frågor som gäller LAS, MBL samt diskrimineringslagstiftning hänvisas till SKL:s arbetsrättsjurister.

Arbetsrätt

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot