Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2018-09-11
  Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12N
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-09-12
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-09-19
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-09-25
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Att skapa kompletterande tjänster i välfärden, seminarium


  SKL anordnar ett seminarium på temat att skapa kompletterande tjänster i välfärden som riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i kommun, landsting, region eller myndighet.
  2018-09-26
  Spegelsalen, stadshuset, Drottninggatan 22
  Att skapa kompletterande tjänster i välfärden, seminarium
 • Fler vägar in – breddad rekrytering


  SKL anordnar ett seminarium på temat att skapa kompletterande tjänster i välfärden som riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i kommun, landsting, region eller myndighet.
  2018-09-26
  Spegelsalen, stadshuset, Drottninggatan 22.
  Fler vägar in – breddad rekrytering
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-09-27
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm
 • Arbetsrättslig baskurs


  SKL och Arbetsgivarorganistionen Sobona presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2018-10-02
  Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25 i Nacka
  Arbetsrättslig baskurs
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-09
  Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-10
  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-10
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning / anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-10
  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-10-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-10-11
  Amiralen, Nöjeshuset, Amiralsgatan 35
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö
 • Lönepolitisk grundkurs


  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona
  – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

  2018-10-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Lönepolitisk grundkurs
 • Avtal för räddningstjänstpersonal


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2018-10-16
  Kaptel 8 – Kontor & Kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Avtal för räddningstjänstpersonal
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-23
  Clarion Hotel Malmö Live
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-10-24
  Folkets Hus, Skolgatan 59
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde
  2018-10-25
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Utveckla lokala lönebildningsprocessen?


  Vill du som arbetsgivare tillsammans med lokala fackliga representanter ägna gemensam tid till att utveckla er lokala lönebildningsprocess?

  2018-10-31
  Utveckla lokala lönebildningsprocessen?
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2018-10-31
  SKL, Hornsgatan 20, Lokal: Torget
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2018-11-08
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-11-08
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2018-11-13
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-14
  Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm
 • Kurs verksamhetsövergång


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2018-11-15
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Göteborg


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-22
  Brewhouse, Åvägen 24
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Göteborg

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot