Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg


  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

  2018-04-25
  Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg
 • Avtal för Räddningstjänstpersonal


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2018-04-26
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Avtal för Räddningstjänstpersonal
 • Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm


  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

  2018-04-26
  Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2
  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm
 • Webbsändning om Sveriges viktigaste chefsjobb


  För att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och attrahera människor som vill ta ansvar som chef och ledare måste välfärdens arbetsgivare öka mångfalden och ge cheferna förutsättningar att vara bra. Det måste vara tydligt att alla har möjlighet att utvecklas, förverkliga sin potential och lyckas i uppdraget som chef.
  2018-05-08
  Webbsändning om Sveriges viktigaste chefsjobb
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2018-05-16
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-05-23
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-05-29
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-05-30
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-05-31
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2018-09-11
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Lönepolitisk grundkurs


  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2018-09-11
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-09-12
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-09-19
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonplatsen 4
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-09-27
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm
 • Arbetsrättslig Baskurs


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2018-10-02
  Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25 i Nacka
  Arbetsrättslig Baskurs
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-09
  Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-10
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-10
  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-10-17
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-23
  Clarion Hotel Malmö Live
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde
  2018-10-25
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-10-25
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2018-11-08
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-11-08
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Kurs verksamhetsövergång


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2018-11-15
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot