Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen


  SKL och Pacta arrangerar en webbkonferens om Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen - arbetsgivarens ansvar för utredning och åtgärder
  2018-01-17
  Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen
 • Avtalskonferens inför förhandlingarna med Lärarnas samverkansråd


  SKL och Pacta bjuder in till en avtalskonferens inför förhandlingarna med Lärarnas samverkansråd och om andra aktuella avtalsfrågor.
  2018-01-18
  Avtalskonferens inför förhandlingarna med Lärarnas samverkansråd
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2018-01-24
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Hur möter vi Kompetensutmaningen?


  Konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare och vi står inför arbetskraftsbrist inom flera sektorer i samhället, så även inom välfärden. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster i takt med att befolkningen växer och blir äldre.
  2018-02-01
  Norra Latin, Drottninggatan 71b
  Hur möter vi Kompetensutmaningen?
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.
  2018-02-07
  Clarion Hotel Friends, Råsta Strandväg 1
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2018-02-07
  Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Lönepolitisk grundkurs


  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2018-02-13
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • PAN/Bilaga J


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-02-14
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  PAN/Bilaga J
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning


  Kursen syftar till att gå igenom avtalet, byta erfarenheter och få en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2018-02-21
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-02-22
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-02-27
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Seminarium om Samverkansavtalet


  SKL, Pacta och de fackliga organisationerna arrangerar ett webbsänt seminarium om det nya Samverkansavtalet.
  2018-03-12
  Seminarium om Samverkansavtalet
 • Arbetsrättslig Baskurs


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2018-03-13
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsrättslig Baskurs
 • Avtal för räddningstjänsten


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2018-03-22
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Avtal för räddningstjänsten
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar
  2018-03-22
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal
 • Avtal för räddningstjänsten


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2018-04-26
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Avtal för räddningstjänsten
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen ger fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB
  2018-05-16
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktnin


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med
  inriktning på de delar som berör de löneadministrativa frågeställningarna.

  2018-05-23
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktnin
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer,arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-05-30
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • PAN/Bilaga J


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2018-05-31
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  PAN/Bilaga J
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2018-09-11
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Arbetsrättslig Baskurs


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2018-10-02
  Elite Hotel Marina Tower, Saltsjöqvarns Kaj 25 i Nacka
  Arbetsrättslig Baskurs
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-10-17
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde
  2018-10-25
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2018-11-08
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-11-08
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Verksamhetsövergång


  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2018-11-15
  Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90
  Verksamhetsövergång

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot