Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-10
  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-10
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning / anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.
  2018-10-10
  Scandic Crown, Polhemsplatsen 3
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.
  2018-10-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-10-11
  Amiralen, Nöjeshuset, Amiralsgatan 35
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö
 • Lönepolitisk grundkurs


  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona
  – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

  2018-10-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Lönepolitisk grundkurs
 • Avtal för räddningstjänstpersonal


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2018-10-16
  Kaptel 8 – Kontor & Kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Avtal för räddningstjänstpersonal
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2018-10-23
  Clarion Hotel Malmö Live
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-10-24
  Folkets Hus, Skolgatan 59
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Umeå
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördjupade kunskaper inom nämnda rättsområde
  2018-10-25
  Kapitel 8 - Kontor & kakor (tidigare Lundqvist & Lindqvist), Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Avtalskonferens RiB


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens
  arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

  2018-10-25
  Radisson BLU, Östergatan 10
  Avtalskonferens RiB
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avtalet.
  2018-10-31
  Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Lokal: Torget
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Avtalskonferens RiB


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens
  arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

  2018-11-06
  Ullevi konferens, Paradentrén
  Avtalskonferens RiB
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2018-11-08
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2018-11-08
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning


  En nationell konferens om vad vi vet och vad vi gör inom sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin.
  2018-11-13
  City Conference Center, Barnhusgatan 12-14
  Konferens om återgång i arbete vid sjukskrivning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2018-11-13
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-14
  Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2
  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Stockholm
 • Kurs verksamhetsövergång


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2018-11-15
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Avtalskonferens RiB


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens
  arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

  2018-11-21
  Clarion Hotel, Ringvägen 98
  Avtalskonferens RiB
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Syftet med seminariet är att ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2018-11-22
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivet
 • Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-22
  Brewhouse, Åvägen 24
  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg
 • Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-28
  Brewhouse, Åvägen 24
  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)
 • Aktualitetsdagen


  Syftet med Aktualitetsdagen är att informera om aktuella arbetsgivarfrågor och ha en dialog med er, våra medlemmar.
  2018-11-29
  Norra Latin, City Conference Centre, Drottninggatan 71b
  Aktualitetsdagen
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2018-11-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-01-23
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-01-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2019-01-30
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Temaseminarium Lönebildning och jämställdhet


  Seminariets innehåll publiceras den 12 december 2019 kl 09.00.

  2019-02-12
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Temaseminarium Lönebildning och jämställdhet
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2019-03-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.
  2019-03-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-03-20
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-04-10
  Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15
  Lönepolitisk grundkurs
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-04-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-05-14
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Arbetsgivarforum


  Save the date!

  2019-05-16
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsgivarforum
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-09-17
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-10-09
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ska ge fördjupade kunskaper inom rättsområdet.
  2019-10-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som ligger bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-11-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Kurs verksamhetsövergång


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2019-11-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-11-21
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2019-12-05
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivet

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot