Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.
  2018-11-28
  Brewhouse, Åvägen 24
  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)
 • Aktualitetsdagen


  Syftet med Aktualitetsdagen är att informera om aktuella arbetsgivarfrågor och ha en dialog med er, våra medlemmar.
  2018-11-29
  Norra Latin, City Conference Centre, Drottninggatan 71b
  Aktualitetsdagen
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2018-11-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling


  SKL bjuder in till ett seminarium för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.
  2019-01-16
  SKL, Hornsgatan 20, Stockholm
  Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-01-23
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.
  2019-01-24
  Elite Stadshotellet, Storgatan 15
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-01-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.
  2019-01-30
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef ellerpersonalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-01-31
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-01-31
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avtalet.
  2019-02-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur


  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för arbetet med lönespridning och lönestruktur.
  2019-02-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2019-03-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Seminariet ska ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.
  2019-03-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-03-20
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-04-10
  Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15
  Lönepolitisk grundkurs
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-04-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2019-05-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Arbetsrättslig baskurs


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2019-05-07
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsrättslig baskurs
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-05-08
  Radisson Blu Hotel, Östergatan 10
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-05-09
  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-05-14
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Arbetsgivarforum 2019


  Temat är ”ett förlängt och förändrat arbetsliv".

  2019-05-16
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsgivarforum 2019
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2019-05-23
  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2019-06-11
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2019-06-13
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2019-09-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-09-17
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2019-09-18
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-09-25
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-10-08
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-10-09
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ska ge fördjupade kunskaper inom rättsområdet.
  2019-10-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som ligger bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-11-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Kurs verksamhetsövergång


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2019-11-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-11-21
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-11-21
  Centralhuset, Nils Ericsonsplatsen 4
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-12-04
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2019-12-05
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivetHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot