Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur


  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för arbetet med lönespridning och lönestruktur.
  2019-02-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens om förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ska ge er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus ligger på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-02-20
  Radisson BLU Scandinavia
  Heltidsresan i praktiken
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-02-27
  Elite Stora Hotellet
  Heltidsresan i praktiken
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2019-03-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-03-07
  Waterfront
  Heltidsresan i praktiken
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.
  2019-03-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-03-20
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till två halvdagskonferenser tillsammans med Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder.
  2019-04-01
  Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20. Lokal: Stora Hörsalen plan 12.
  Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder
 • Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken


  Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Antalet barn, unga och äldre ökar kraftigt och därmed behövs det fler som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg. Samtidigt som bristen på arbetskraft är stor, så står många människor utanför arbetsmarknaden. Hur ändrar vi på detta?
  2019-04-02
  Elite Stora hotellet, Drottninggatan 1. Registrering och kaffe från 9:30
  Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-04-03
  Radisson BLU Scandinavia
  Heltidsresan i praktiken
 • Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.
  2019-04-09
  Clarion Hotel & Congress Malmö Live
  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-04-10
  Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15
  Lönepolitisk grundkurs
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2019-04-11
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-04-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2019-05-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Arbetsrättslig baskurs


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2019-05-07
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsrättslig baskurs
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-05-08
  Radisson Blu Hotel, Östergatan 10
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.
  2019-05-09
  Gothia Towers Mässan
  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-05-09
  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, bilaga M
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-05-10
  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-05-14
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan


  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med strategisk kompetensförsörjning inom skolan.
  2019-05-14
  Quality Hotel Friends
  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-05-15
  Elite Grand Hotel
  Heltidsresan i praktiken
 • Arbetsgivarforum 2019


  Ett förlängt och förändrat arbetsliv – med fokus på lösningar!
  2019-05-16
  Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35
  Arbetsgivarforum 2019
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2019-05-23
  Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2019-06-11
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.
  2019-06-13
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-09-05
  Elmia
  Heltidsresan i praktiken
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2019-09-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-09-17
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Arbetsrättsseminarium Personliga skäl


  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2019-09-18
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-09-18
  Malmö Börshus
  Heltidsresan i praktiken
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-09-25
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-10-08
  Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T


  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.
  2019-10-09
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-10-10
  Quality Hotel Friends
  Heltidsresan i praktiken
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Seminariet ska ge fördjupade kunskaper inom rättsområdet.
  2019-10-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-10-24
  Scandic Plaza Umeå
  Heltidsresan i praktiken
 • Lönepolitisk grundkurs


  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som ligger bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-11-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Kurs verksamhetsövergång


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2019-11-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-11-21
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-11-21
  Centralhuset, Nils Ericsonsplatsen 4
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M
 • Personlig assistans (PAN/Bilaga J)


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2019-12-04
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2019-12-05
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivetHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot