Publicerad: 30 juni 2015

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning


  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.
  2019-10-16
  Radisson BLU, Östergatan 10
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning
 • Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal.
  2019-10-24
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist
 • Heltidsresan i praktiken


  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagna verktyg och metoder.
  2019-10-24
  Scandic Plaza Umeå
  Heltidsresan i praktiken
 • Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020


  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.
  2019-11-04
  Clarion Hotel Post
  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020
 • Lönepolitisk grundkurs


  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.
  2019-11-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Lönepolitisk grundkurs
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning


  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avtalet.
  2019-11-07
  Elite Stadshotellet, Storgatan 15
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning
 • Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020


  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.
  2019-11-11
  Radisson Blu
  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020
 • Avtal för räddningstjänstpersonal (RiB)


  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.
  2019-11-12
  Clarion Sign Hotel, Östra Järnvägsgatan 35
  Avtal för räddningstjänstpersonal (RiB)
 • Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020


  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.
  2019-11-13
  Elite Stadshotellet
  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020
 • Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser


  Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.
  2019-11-13
  Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser
 • Kurs verksamhetsövergång


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en kurs kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.
  2019-11-14
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Kurs verksamhetsövergång
 • Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020


  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.
  2019-11-15
  Scandic Continental
  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete
  2019-11-21
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M


  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.
  2019-11-21
  Centralhuset, Nils Ericsonsplatsen 4
  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.
  2019-11-27
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2019-12-05
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivet
 • Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning


  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avtalet.
  2019-12-11
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning
 • Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.
  2019-12-16
  Elite Hotel Knaust, Storgatan 13
  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2020-01-21
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2020-01-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar.
  2020-03-03
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2020-04-29
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Arbetsrättslig baskurs


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.
  2020-06-02
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättslig baskurs
 • Arbetsrättsseminarium: Arbetsbrist


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal.
  2020-09-08
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium: Arbetsbrist
 • Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2020-09-16
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2020-10-06
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2020-11-10
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2020-12-01
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot