Publicerad: 1 december 2017

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  26
  sep
  2018

  Fler vägar in – breddad rekrytering

  SKL anordnar ett seminarium på temat att skapa kompletterande tjänster i välfärden som riktar sig till dig som arbetar med kompetensförsörjning i kommun, landsting, region eller myndighet.

 • torsdag
  27
  sep
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Stockholm

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • tisdag
  2
  okt
  2018

  Arbetsrättslig baskurs

  SKL och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med tredagarskursen är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommuna...

 • tisdag
  9
  okt
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M, Göteborg

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning/anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • onsdag
  10
  okt
  2018

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden, Bilaga M

  Kursen syftar till att ge arbetsgivaren kunskap om anställning / anställningsformer, arbetstider, övertid och ersättningar samt aktuella frågeställningar inom skolområdet. Löneberäkningar och frågeställningar kring det tas inte upp i den här kursen.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Heltidsresan – Arbetstidsförläggning och Arbetsmiljö, Malmö

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  11
  okt
  2018

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om lön...

123

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot