Publicerad: 1 november 2018

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  21
  nov
  2018

  Avtalskonferens RiB

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till avtalskonferens RiB

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Diskriminering i arbetslivet

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Syftet med seminariet är att ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur a...

 • torsdag
  22
  nov
  2018

  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  28
  nov
  2018

  Heltidsresan – arbetstidsförläggning och arbetsmiljö, Göteborg (extrainsatt)

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att fortsätta med implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Aktualitetsdagen

  Syftet med Aktualitetsdagen är att informera om aktuella arbetsgivarfrågor och ha en dialog med er, våra medlemmar.

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • onsdag
  16
  jan
  2019

  Seminarium om språkombud, kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling

  SKL bjuder in till ett seminarium för att titta närmare på språkombud och diskutera hur det arbetssättet kan bidra till välfungerande verksamheter, inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård.

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • torsdag
  24
  jan
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

 • tisdag
  29
  jan
  2019

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot