Publicerad: 1 november 2018

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  23
  jan
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • torsdag
  24
  jan
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge mer ingående kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.

 • tisdag
  29
  jan
  2019

  Personlig assistans (PAN/Bilaga J)

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • onsdag
  30
  jan
  2019

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef eller personalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna Bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • torsdag
  31
  jan
  2019

  Lärarområdets arbetstider och anställningsförhållanden,Bilaga M

  Kursen vänder sig till dig som är personalchef ellerpersonalhandläggare inom verksamhet där bilaga M till Allmänna bestämmelser (AB) används. Du bör ha förkunskaper motsvarande minst ett års arbete med aktuella avtal.

 • onsdag
  6
  feb
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...

 • torsdag
  14
  feb
  2019

  Temaseminarium Lönebildning – lönespridning och lönestruktur

  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för arbetet med lönespridning och lönestruktur.

 • onsdag
  20
  feb
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ska ge er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framt...

 • onsdag
  27
  feb
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot