Publicerad: 1 december 2017

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  21
  mar
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Arbetsmiljörätt – arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen är ägnad att ge en grundläggande genomgång om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, om de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Avtal för räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och Kollektivavtal

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med seminariet är att ge grundläggande kunskaper om regelverket kring förhandlingar

 • onsdag
  11
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Malmö

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  25
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Göteborg

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Avtal för Räddningstjänstpersonal

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • torsdag
  26
  apr
  2018

  Heltidsresan – Organisation och Bemanning, partsgemensam konferens, Stockholm

  SKL och Kommunal bjuder in till gemensam konferens med fokus på organisation och bemanning. Syftet med konferensen är att inspirera lokala parter att påbörja/fortsätta implementeringen av en heltidsorganisation.

 • onsdag
  16
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att genom genomgång av avtalet och ett utbyte av erfarenheter ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • onsdag
  23
  maj
  2018

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursen syftar till att ge kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar och vänder sig till dig med goda kunskaper om AB.

123

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot