Publicerad: 1 november 2018

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  16
  okt
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna.

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • torsdag
  24
  okt
  2019

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt...

 • måndag
  4
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • onsdag
  6
  nov
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löne...

 • torsdag
  7
  nov
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter...

 • måndag
  11
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Avtal för räddningstjänstpersonal (RiB)

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  Avtalskonferenser inför Avtalsrörelsen 2020

  Syftet med konferenserna är att få inspel och medskick samt att förankra frågor som väntas bli viktiga i avtalsförhandlingarna 2020.

 • onsdag
  13
  nov
  2019

  Webbseminarium - Samverkan för friskare arbetplatser

  Seminariet är ett bidrag till hur lokala parter kan initiera eller utveckla en strategi för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.

123

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot