Publicerad: 23 augusti 2017

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • fredag
  20
  okt
  2017

  Utveckla lönebildningen, Göteborg

  SKL/PACTA och Kommunal bjuder in till gemensamma lönekonferenser/workshops. Syftet är att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB) och arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör villkoren i AB

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • fredag
  27
  okt
  2017

  PAN - Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

 • tisdag
  31
  okt
  2017

  Utveckla lönebildningen, Stockholm

  SKL/PACTA och Kommunal bjuder in till gemensamma lönekonferenser/workshops. Syftet är att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

 • onsdag
  1
  nov
  2017

  BEA- Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • onsdag
  1
  nov
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) löneadministrativ inriktning, fördjupning 1

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i lönehantering med inriktning på Allmänna bestämmelser (AB) och dess bilagor.

 • torsdag
  2
  nov
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) löneadministrativ inriktning, fördjupning 2

  Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på lönehantering för arbetstid och ledigheter.

 • måndag
  6
  nov
  2017

  PAN - Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om löne- och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN och HÖK.

 • torsdag
  9
  nov
  2017

  Utveckla lönebildningen, Malmö

  SKL/PACTA och Kommunal bjuder in till gemensamma lönekonferenser/workshops. Syftet är att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

12

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot