Publicerad: 22 februari 2017

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • tisdag
  12
  sep
  2017

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning pågrund av personliga skäl och avsked.

 • tisdag
  12
  sep
  2017

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pacta-företag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom de...

 • tisdag
  3
  okt
  2017

  Arbetsrättsseminarium verksamhetsövergång

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta arrangerar ett seminarium kring frågor i samband med arbetsrätten vid övergång av verksamhet.

 • onsdag
  4
  okt
  2017

  Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning lön

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om Allmänna bestämmelser (AB), avtalskonstruktioner samt arbetsrättslig lagstiftning med inriktning på de delar som berör löneadministrativa frågeställningar.

 • måndag
  9
  okt
  2017

  Ett förlängt och förändrat arbetsliv

  Sveriges Kommuner och Landsting bjuder in sektorns strategiska ledning till en kickoff om möjligheter och konsekvenser av ett förlängt arbetsliv.

 • tisdag
  10
  okt
  2017

  Avtal för räddningstjänsten

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

 • onsdag
  11
  okt
  2017

  Seminarium lönebildning

  Seminariets huvudfokus är gemensamma diskussioner kring förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer för att nå en koppling mellan budgetarbetet och den lokala lönebildningen.

 • torsdag
  12
  okt
  2017

  Arbetsrättsseminarium Arbetsbrist

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal. Syftet med seminariet är att ge fördju...

 • fredag
  20
  okt
  2017

  Utveckla lönebildningen

  SKL/PACTA och Kommunal bjuder in till gemensamma lönekonferenser/workshops. Syftet är att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

 • tisdag
  24
  okt
  2017

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

123

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot