Publicerad: 1 december 2017

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  17
  jan
  2018

  Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

  SKL och Pacta arrangerar en webbkonferens om Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen - arbetsgivarens ansvar för utredning och åtgärder

 • onsdag
  24
  jan
  2018

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med kursen är att förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.

 • torsdag
  1
  feb
  2018

  Hur möter vi Kompetensutmaningen?

  Konkurrensen om arbetskraften blir allt hårdare och vi står inför arbetskraftsbrist inom flera sektorer i samhället, så även inom välfärden. Samtidigt ökar behoven av välfärdstjänster i takt med att befolkningen växer och blir äldre.

 • onsdag
  7
  feb
  2018

  Arbetsrättsseminarium Personliga skäl

  SKL presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl. Seminariet berör också gränsdragningen mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.

 • tisdag
  13
  feb
  2018

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, landsting eller Pactaföretag. Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem...

 • onsdag
  14
  feb
  2018

  PAN/Bilaga J

  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.

 • torsdag
  22
  feb
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • tisdag
  27
  feb
  2018

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet och dess tillämpningsområde.

 • tisdag
  13
  mar
  2018

  Arbetsrättslig Baskurs

  SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta presenterar en baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna tredagarskurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och landstingskommunala sektorn.

 • torsdag
  22
  mar
  2018

  Avtal för räddningstjänsten

  Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar avtalen för personal inom räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskap om avtalen.

123

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot