Publicerad: 1 november 2018

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • måndag
  1
  apr
  2019

  Sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder

  SKL och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till två halvdagskonferenser tillsammans med Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier, trakasserier och aktiva åtgärder.

 • tisdag
  2
  apr
  2019

  Använd kompetens rätt - breddad rekrytering i praktiken

  Välfärden behöver anställa många nya medarbetare. Antalet barn, unga och äldre ökar kraftigt och därmed behövs det fler som arbetar inom till exempel vård, skola och omsorg. Samtidigt som bristen på arbetskraft är stor, så står många människor utanfö...

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Heltidsresan i praktiken

  SKL och Kommunal bjuder in till en partsgemensam konferens med fokus på förändringsresan från deltidsarbete till heltidsarbete. Konferensen ger er som ännu inte har kommit igång eller kört fast en extra chans! Fokus kommer att ligga på redan framtagn...

 • tisdag
  9
  apr
  2019

  Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation (Sobona) och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Lärarnas Samverkansråd) bjuder in till en partsgemensam konferens för att stödja det lo...

 • onsdag
  10
  apr
  2019

  Lönepolitisk grundkurs

  Under kursen kommer du att få grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilka tankar som finns bakom dem samt vilka krav avtalen ställer på arbetsgivaren.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och är ägnad att ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • torsdag
  11
  apr
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • onsdag
  17
  apr
  2019

  Arbetsmiljöverkets information och tillsyn 2019-2020

  Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation bjuder in till en webbsänd konferens om Arbetsmiljöverkets tillsynsstrategi 2019-2020.

 • onsdag
  24
  apr
  2019

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA T

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • måndag
  6
  maj
  2019

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom en prestation, genomgång och ett utbyte av erfarenhete...
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot