Publicerad: 10 december 2018

Lönebildning

SKL arbetar aktivt med medlemmarna i lönepolitiska lönefrågor på flera sätt. Det sker genom att SKL förhandlar för medlemmarna och tecknar centrala avtal, samt genom att stärka kommuner och landsting i lönebildningsprocessen.

SKL, Sobona och Kommunal har under hösten anordnat gemensamma lönekonferenser i syfte att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen. Konferenserna riktade sig till arbetsgivarrepresentanter och fackliga förtroendevalda som arbetar strategiskt med lönebildning och förhandlar lönefrågor.

Parterna har nu gjort en filmad kortversion av konferensen som riktar sig till samma målgrupper och till de medlemmar som exempelvis inte hade möjlighet att närvara eller som vill få förnyad inspiration i sitt partsgemensamma arbete kring lön. Det finns även möjlighet att ta del av presentationen.

Utveckla lönebildningen (presentation i PowerPoint)

Publikationer

Kurs och konferens

Tjänster
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot