Publicerad: 11 oktober 2018

Arbetsidentifikation, AID

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering av arbetsuppgifter. AID är avsedd för att kunna analysera lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, lönelägen, löneutveckling och sysselsättning.

Partsgemensam lönestatistik

Syftet är inte att AID ska användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. AID används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona.

En revidering av etikettlistan gjordes 28 februari 2018, mer information om detta finns nedan. Första insamling av statistik enligt den nya etikettlistan sker november 2018.

Uppdaterade dokument

I dokumenten ”Etikettlista AID med synliga ändringar” och ”Partsgemensamt följebrev” har det tidigare stått fel gällande koderna för ”Vårdbiträde/stödbiträde, funktionsnedsättning” och ”Boendestödjare, i hemmiljö, inom funktionsnedsättning”. Dokumenten är nu uppdaterade med rätt information.

De korrekta koderna för ovan nämnda etiketter, vilket också framgår av dokumentet ”Etikettlista AID”, är

  • 351033 Vårdbiträde/stödbiträde, funktionsnedsättning
  • 351034 Boendestödjare, i hemmiljö, inom funktionsnedsättning.

Läs vidare
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot