Publicerad: 1 juli 2019

Frågor och svar om arbetsidentifikation

Här finns samlade råd och tips inom arbetsidentifikation.

Hur klassificeras socialpedagoger som arbetar i skolan?

Socialpedagoger som arbetar i skolverksamhet ska klassificeras med etikett 351015 Behandlingsassistent/Socialpedagog.

Hur ska vi tänka gällande ”övergripande verksamhet” för handläggare och administratör (etikett 151010 respektive 152010)?

Övergripande verksamhet syftar på de inom organisationen som arbetar övergripande, inte enbart inom sitt eget område eller sin egen förvaltning. Se etikettlistan för exempel på förekommande titlar.

Handläggare respektive administratörer som arbetar övergripande inom sitt område (exempelvis HR, trafik/kollektivtrafik) bör klassificeras under respektive område (exempelvis 151012 Handläggare, personal/HR respektive 152012 Administratör, personal/HR/löner, 151025 Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor respektive 151021 Administratör, trafik- och kollektivtrafikfrågor).

Är det meningen att en stödpedagog (351030) kan arbeta både med socialpsykiatri, daglig verksamhet och särskilda boenden? Alltså i olika verksamheter, diagnoser och insatser. Gäller samma kodning för alla?

Om arbetsuppgifterna för stödpedagoger inom andra områden än funktionsnedsättningsområden stämmer in med beskrivningen för etikett 351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning så kan denna etikett användas.

Regeringen har fattat beslut om att förskolechefer ska benämnas rektorer istället, detta ska gälla från 1 juli 2019. Påverkar det klassificeringen enligt AID?

Förskolechefer och rektorer ska fortsatt kodas med etikett 104012 Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.

Rektor folkhögskola regleras inte av skollagen. Hur de ska klassificeras?

Nej, rektor folkhögskola regleras inte av skollagen. De bör dock ändå kodas med etikett 104011 Rektor.

Hur klassificeras projektledare?

Det finns ingen speciell etikett för projektledare. Använd den etikett som bäst beskriver arbetsuppgifterna. Om en ansvarskod är aktuell avgörs av det ansvar arbetsuppgifterna som projektledare omfattar.

Vilken etikett gäller för distriktssköterskebarnmorska?

Distriktssköterskebarnmorska kodas efter mest-kriteriet, det vill säga kodas antingen med etikett 205011 Barnmorska, mottagning/rådgivning eller etikett 206011 Distriktssköterska.

Hur klassificeras obehöriga lärare?

AID skiljer inte på behörig eller obehörig lärare. Lärare kodas med lämplig etikett efter arbetsuppgift och oberoende av behörighet. Finns det behov lokalt av att särskilja ytterligare inom lärargrupperna kan det göras med lokal befattningskod.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot