Publicerad: 17 september 2019

Fråga och svar

Hur klassificeras obehöriga lärare?

AID skiljer inte på behörig eller obehörig lärare. Lärare kodas med lämplig etikett efter arbetsuppgift och oberoende av behörighet.

Finns det behov lokalt av att särskilja ytterligare inom lärargrupperna, kan det göras med lokal befattningskod.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot