Publicerad: 8 december 2017

Lokal lönebildning

I rollen som arbetsgivarorganisation tecknar SKL löneavtal med centrala fackliga organisationer. Avtalen ger varje kommun och landsting möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter och använda lönen som ett styrmedel för att nå verksamhetsmålen. 

Löneavtalen anger antingen fast löneökningsnivå, en lägsta löneökningsnivå eller inte någon fastställd löneökningsnivå alls. Löneavtalen innehåller individuellt garanterade löneökningar eller angivna lönenivåer, till exempel lägstalöner. Det skapar goda förutsättningar för den lokala lönebildningen, som innebär att varje landsting och varje kommun tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas.

Vad vill SKL uppnå med lokal lönebildning

SKL arbetar för att stärka medlemmarna i arbetsgivarrollen och ge möjlighet till egna lösningar inom hela det arbetsgivarpolitiska området för att öka verksamheternas möjligheter att nå sina mål.

SKL:s mål som arbetsgivarorganisation

  • trygga arbetsfreden genom att teckna centrala avtal
  • verka för ökad lokal lönebildning
  • beakta landstingens och kommunernas ekonomiska ramar liksom de samhällsekonomiska ramarna när kollektivavtal träffas
  • bidra till en förbättrad effektivitet och produktivitet i medlemmarnas verksamheter

Publikationer

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot